[QA] รบกวนแนะนำผ้าอนามัยที่ใช้แล้วติดแน่น ไม่หลุด ไม่ขนับหน่อยค่ะ

image-รบกวนแนะนำผ้าอนามัยที่ใช้แล้วติดแน่น ไม่หลุด ไม่ขนับหน่อยค่ะ
รบกวนแนะนำผ้าอนามัยที่ใช้แล้วติดแน่น ไม่หลุด ไม่ขนับหน่อยค่ะ